Sukces moich Klientów jest moim sukcesem

Oczekujesz odpowiedzialnej, rzetelnej pomocy prawnej?

Plac Magistracki 3/3

58-300 Wałbrzych

ul. Zegarmistrzowska 32

51-180 Wrocław

668 145 043

Kim jestem

Radca Prawny Ewelina Babisz


Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. W czerwcu 2017 r. zostałam wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Wałbrzychu. W trakcie studiów pracowałam w dwóch kancelariach prawnych, gdzie zajmowałam się głównie sprawami z zakresu zobowiązań, prawa rodzinnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

W okresie odbywania aplikacji radcowskiej zdobywałam doświadczenie poprzez współpracę z dużymi kancelariami, w których przeważającą dziedziną działalności były odszkodowania i zadośćuczynienia. Nie zapominając o misji świadczenia pomocy prawnej również tym osobom, które są w trudnych sytuacjach życiowych, aktywnie uczestniczyłam w licznych projektach prowadzonych przez fundacje oraz stowarzyszenia.

Specjalizuję się w prawie cywilnym, rodzinnym i administracyjnym. Szczególnym zainteresowaniem darzę prawo ochrony konsumentów oraz prawo medyczne, w tym regulacje z zakresu praw pacjenta. Praca dla korporacji nauczyła mnie odpowiedzialnego i rzetelnego podejścia do każdej sprawy. Aktualnie, jednak sam profesjonalizm nie wystarczy, bowiem dla zapracowanych Klientów liczą się głównie elastyczność i szybka reakcja na zmieniające się realia biznesowe. Dlatego stawiam na bliską współpracę, opartą na przejrzystych zasadach, dobrych relacjach i przede wszystkim zaufaniu. Moi dotychczasowi Klienci cenią sobie moje zaangażowanie wykraczające poza ramy konwencjonalnej obsługi prawnej.

Radca Prawny Ewelina Babisz

Co mogę dla ciebie zrobić?

 • likwidacja szkód komunikacyjnych
 • likwidacja szkód z innych obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń OC i NNW
 • prowadzenie spraw na drodze postępowania sądowego
 • błędy medyczne i roszczenia z tytułu naruszenia Praw Pacjenta
 • przygotowywanie umów, doradztwo
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • renty, emerytury i inne świadczenia
 • odwołania od decyzji ZUS
 • jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy
 • roszczenia z umów
 • sprawy egzekucyjne, windykacyjne
 • spadki, dziedziczenie
 • prawo sąsiedzkie
 • nieruchomości, własność lokali
 • zobowiązania, najem
 • rozwody, separacja
 • kontakty z dzieckiem
 • władza rodzicielska
 • alimenty i inne świadczenia
 • sporządzanie regulaminów stron www i sklepów internetowych
 • obsługa prawna reklamacji
 • ochrona konsumentów
 • prawo reklamy
 • klauzule abuzywne i postępowania przed UOKIK
 • prawo autorskie, ochrona dóbr osobistych
 • reprezentacja w sprawach karnych
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • odwołania od decyzji
 • skargi do WSA
 • skargi kasacyjne do NSA
 • odwołania od decyzji ZUS
 • doradztwo taktyczne i strategiczne przed wytoczeniem powództwa
 • reprezentacja przed organami oraz sądami administracyjnymi

Jak Działam?

Prawo jest moją pasją i spełnionym marzeniem. Stawiam na dostęp do profesjonalnej obsługi prawnej dla wszystkich. Wyznaję zasadę, że nie ma spraw niemożliwych – są tylko trudne, a przy odpowiednim nastawieniu i współpracy możemy poradzić sobie ze wszystkimi przeciwnościami.

Każdą sprawę traktuję zatem indywidualnie – wszystkie z równym zaangażowaniem. Wkładam w swoją pracę całe serce, a sukcesy moich Klientów są moimi sukcesami.

Sposoby i Zakres Współpracy

Zakres Usług

 • porady prawne
 • zastępstwo procesowe
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów, regulaminów
 • sporządzanie pism przedsądowych oraz pism procesowych
 • obsługa stacjonarna oraz zdalna

Porady Online

Z uwagi na coraz szerszą informatyzację usług i rozwój nowych technologii, udzielenie wsparcia prawnego za pośrednictwem internetu daje gwarancję otrzymania profesjonalnej, szybkiej i skutecznej pomocy.

W celu skorzystania z porady prawnej online, wystarczy uzupełnić formularz kontaktowy lub przesłać pytanie bezpośrednio na adres e-mail: babisz.ewelina@gmail.com wraz z ewentualnymi załącznikami.

Po otrzymaniu wiadomości dokonam weryfikacji jej treści i przedstawię koszt oraz przewidywany termin udzielenia porady. Przesłanie zapytania nic nie kosztuje. Wycena usługi jest zawsze darmowa i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Porady i analizy umów realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty (lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty).

Wynagrodzenie

Każdą sprawę traktuję w sposób indywidualny, dlatego nie dysponuję sztywnym cennikiem. Mając jednak na uwadze przede wszystkim dobro Klienta, zawsze w pierwszej kolejności proponuję rozwiązania jak najbardziej ekonomiczne.

Zapewniam, iż stosunkowo niedroga pomoc prawna jest możliwa przy zachowaniu wysokiego standardu usług. W zależności od rodzaju zleconych usług proponuję wynagrodzenia jednostkowe (stałe i prowizyjne) oraz wynagrodzenie ryczałtowe np. w przypadku zlecenia stałej obsługi przedsiębiorcy.

Wynagrodzenie za reprezentację przed Sądem I i II instancji jest uzależnione od wartości roszczenia i podlega uzgodnieniu z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia regulującego minimalne stawki wynagrodzenia radcy prawnego.

Kontakt

668 145 043

babisz.ewelina@gmail.com

Wałbrzych (siedziba)

Wrocław